Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

אשראי חוץ בנקאי

30%

מה הישות המשפטית של העסק שלך?

מה סכום האשראי המבוקש?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

אשראי חוץ בנקאי

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

העסק שלך צריך אשראי?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות את ההצעות המתאימות ביותר מחברות לאשראי חוץ בנקאי

התחל כאן!

מונחים מקצועיים: אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי

הלוואה הניתנת לעסקים על ידי מוסד אינו בנק, כגון: חברות ביטוח או חברות אשראי. זוהי שיטה להגדלת תזרים המזומנים בעסק במקרה בו ישנו סירוב מהבנק למתן הלוואה, לדוגמא. ניתן לקבל אשראי חוץ בנקאי לתקופה קצרה או ארוכה, בסכום משתנה בהתאם לצורכי העסק ויכולתו לפרוע את החוב.