Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

מערכות מיגון לעסק

30%

איזו מערכת מיגון תרצה?

מצלמות אבטחה

מה היקף השטח שתרצה למגן?

האם הותקנה בעבר מערכת מיגון?

תיקון מצלמות או התקנת חדשות?

בכמה מצלמות מדובר?

היכן ימוקמו המצלמות?

האם הותקנו בעבר מצלמות בעסק?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

מערכות מיגון לעסק

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך למגן את העסק?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר מהחברות המתאימות ביותר למיגון העסק שלך

התחל כאן!

דגשים לפני חתימת חוזה עם ספק מערכות מיגון

האם ביקר במשרדכם יועץ מיגון?

ביקור של נציג החברה במשרדכם, ובכל מקום אחר בו תרצו שירותי מיגון, יאפשר להעריך במדויק מהם הצרכים שלכם ועלותם. בביקורו יבחן את הכלים הטכנולוגים העומדים לרשותם ויוודא שהם מסוגלים לתקשר עם מערכות המיגון. לדוגמא: יבדוק שהמחשב האישי מסוגל לקלוט מידע ממצלמת האבטחה שתותקן במקום.

עליו גם להיות מסוגל להעניק ייעוץ משפטי בדבר חוקיות הצבת המצלמות: היכן מותר להתקין אותן, באיזה אופן וכיצד, אם בכלל, עליכם ליידע את העובדים על קיומן. לרוב לא מקובל לגבות תשלום בעבור השירות.

וודאו שקיבלתם אחריות וביטוח למערכות המיגון

וודאו בנוכחות טכנאי החברה כי מערכות המיגון שהותקנו במשרדיכם תקינות. וודאו שקיבלתם תעודות אחריות וביטוח למערכת המיגון וחלקיה. תוקפן של תעודות אלה נע בין 1-3 שנים כאשר האחריות לחידוש הביטוח בתום התקופה חל עליכם.

מכוון שרכשתם ביטוח ואחריות ספק השירות מחויב להעמיד לרשותכם טכנאי לטיפול בתקלות, ולבצע בדיקה תקופתית לתקינות המכשור אחת לחצי שנה. בדקו שהחוזה אכן מכסה ביקור טכנאי במקרה של תקלה במכשור.

מהו המענה שתקבלו בעת הישמע אזעקה במשרד?

ישנם שני סוגי מענה: הודעה אוטומטית שתישלח ממערכת המיגון במשרד אל הטלפון שלכם ו/או אל המשטרה. או לחילופין מענה אנושי במוקד חירום מטעם החברה, שיזעיק את כוחות ההצלה במקביל לשליחת צוות סיור למקום ויצירת קשר אתכם. עלות מנוי למוקד הינו 80-200 ₪ לחודש.

בדקו האם החוזה כולל הודעה אוטומטית או מנוי למוקד החירום, ומהו התהליך המתרחש מרגע גילוי הבעיה. עליכם לוודא שאינכם מחויבים בתוספת תשלום במקרה בו יוקפץ צוות סיור למשרדכם בהישמע אזעקה.

האם החברה פועלת ברישיון ועובדיה כשירים לתפקיד?

בכל הנוגע לביטחון אישי אין מקום לחובבנות ולכן וודאו שהחברה מחזיקה ברישיון עסק ושעובדיה עברו הכשרה מתאימה להתקנת מערכות המיגון. בנוסף, אם מתוקף תפקידה אוספת החברה נתונים רגישים כסיסמאות גישה ו/או טביעות אצבע של עובדי המשרד, וודאו שההנהלה מחתימה את עובדיה על הסכם סודיות והתחייבות שלא לעשות שימוש לרעה במידע.