Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

מכונות צילום

30%

מהו סוג השירות שתרצה?

מה היקף הצילומים החודשי שלך?

כמה עובדים ישתמשו במכונת הצילום?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

מכונות צילום

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

מחפש מכונת צילום למשרד?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר עבור המכונת צילום שאתה צריך

התחל כאן!

מונחים מקצועיים בענף מכונות הצילום

מכונת צילום משולבת

מכונת צילום המאפשרת מלבד צילום דפים והעתקתם גם חיבור לפקס (שליחת וקבלת מסמכים), חיבור לסורק ואחסון המידע, חיבור USB באמצעותו ניתן להזין מידע לזיכרון מכונת הצילום וכן שליחת העתק מהצילומים לכתובת מייל.

מכונת צילום שחור לבן

מכונת צילום המסוגלת להפיק צילומים בשחור לבן בלבד.

מכונת צילום צבעונית

מכונת צילום המסוגלת להפיק צילומים בצבעים שונים, בפעולה הדומה לפעולתה של מדפסת. למכונה מחוברים מיכלי צבעים המתערבבים בהתאם לצורך ויוצרים העתק צבעוני של מסמך המקור.

מספר דפים לדקה

הכוונה היא למהירות הצילום והפקת הדפים. מכונות פשוטות מסוגלות לצלם בין 10-25 דפים לדקה ומכונות מתקדמות מסוגלות לצלם עד 55 דפים בדקה.

עומס עבודה חודשי

הכוונה היא ליכולתה של מכונת הצילום להפיק דפים מצולמים בהתאם להיקף הדרישה, כאשר מכונת צילום סטנדרטית ופשוטה תפיק עד 10,000 דפים מצולמים בחודש, מכונת צילום מתקדמת תפיק עד 40,000 דפים בחודש ומכונת צילום מאסיבית המיועדת למשרדים גדולים ורבי משתמשים תפיק עד 90,000 דפים מצולמים לחודש.

כיווני צילום: חד ודו כיווני

מכונות צילום מאפשרות צילום חד או דו כיווני, כאשר בצילום חד כיווני צד אחד מכיל העתק של מסמך המקור וגב המסמך נשאר ריק. בצילום דו כיווני שני צדי הדף מלאים בתוכן כפי שנסרק ונשמר בזיכרון מכונת הצילום.

הזנת דפים ידנית ואוטומטית

ניתן לבחור בין אפשרות ידנית בה עליכם למקם את דף המקור במעמד המיוחד שבמכונת הצילום, או אפשרות אוטומטית בה הדפים נמשכים מנקודה אחת ויוצאים מצולמים מהצד השני, ללא צורך בהתערבותכם.