Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

דיוור ישיר

30%

מה תרצה להפיץ?

כמה עותקים תרצה להפיץ?

כיצד תרצה שהחומר יופץ?

היכן תרצה להפיץ את החומר?

מעוניין בהפצה בזמנים מיוחדים?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

דיוור ישיר

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

מחפש שירותי דיוור ישיר?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר מחברות הדיוור הישיר המתאימות ביותר

התחל כאן!

לפני חתימת הזמנה לשירותי דיוור ישיר

האם הוגדר לוח זמנים ואזורי החלוקה?

ראשית קבעו אזורי חלוקה ברורים, לאחר מכן הגדירו לוח זמנים לביצוע ההפצה בכל אחד מהאזורים. התחשבו בחריגות לגיטימיות הנובעות משינויי מזג אוויר, לדוגמה.

מתי עליכם להעביר את החומר להפצה?

יש להעביר את החומר להפצה לחברת הדיוור מינימום יומיים לפני המועד שנקבע להפצה. וודאו שהחברה מצוידת בעגלות לשינוע החומר באזור החלוקה.

האם התבקשתם לשלם מקדמה?

מקובל לשלם מראש עבור הפרויקט ללא אפשרות לקבלת החזר במקרה של ביטול מצדכם. הסיבה לכך היא שחברת ההפצה מתחייבת שלא לקחת עבודות אחרות בזמן שקבעתם. במשא ומתן חיובי ניתן לסכם החזר של עד 50% בגין ביטול.

האם החברה מעסיקה ילדים לצורך החלוקה?

וודאו שחברת ההפצה בה בחרתם מעסיקה עובדים מעל גיל 18, ו/או צעירים מעל גיל 16 המחזיקים בהיתר ממשרד העבודה.

האם קיבלתם התחייבות לשמירה על כללי ההפצה?

על מנהל חברת ההפצה להתחייב להדביק את המודעות רק בלוחות ציבוריים ובמקומות המותרים לכך עפ”י חוק, בכדי למנוע מתשלום קנסות והחרמת החומר.

מהם האמצעים שלכם למעקב אחר החומר המופץ?

ניתן לעקוב אחר התקדמות הפצה באמצעות דו”ח שיועבר אליכם בסוף יום חלוקה, או באמצעות ביצוע מדגם טלפוני. תוכלו בתמורת תשלום נוסף להיעזר במפקח חלוקה שיעקוב אחר הצוותים.

היכן מאוחסן החומר המיועד להפצה?

על חברת הדיוור להעמיד לרשותכם מקום לאחסון החומר עד לסיום ההפצה, בכדי למנוע גניבה והרס בשל מזג האוויר, רטיבות ועוד. הדבר חיוני בפרט אם פעולת ההפצה נמשכת מספר ימים / שבועות.