Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

חברות הסעות

30%

כמה נוסעים צריך להסיע?

כמה פעמים תשתמש בהסעה?

באיזה שעות ההסעה צריכה לצאת?

מהו מרחק הנסיעה הצפוי להסעה?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

חברות הסעות

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

מחפש חברות הסעה?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר מחברות ההסעה המתאימות ביותר לדרישותיך

התחל כאן!

בטרם חתימת חוזה עם חברת הסעות

האם חברת ההסעות הציגה בפניכם את מסלול הנסיעה?

מומלץ לבחור מספר נתיבי נסיעה בכדי לתכנן את המסלול שאינו חולף באזורי העומס, ומאריך את משך הנסיעה. לרוב המסלול לא יכלול נסיעה בכביש אגרה אלא אם תבקשו מראש. בדקו מול החברה מהו המסלול והאלטרנטיבות המוצעות.

האם חברת ההסעות התחייבה ללוח זמנים מסודר?

על חברת ההסעות להתחייב ללוח זמנים קבוע. בכדי למנוע איחורים מצדה עליכם לדרוש מנגנון פיצוי לכל איחור מעל 15 דקות, שנחשב לאיחור לא סביר.

האם חברת ההסעות מספקת רכב ונהג חלופי במקרה של תקלה?

הגדירו בחוזה שבכל מקרה של תקלת ברכב או אי הגעת הנהג לנקודת האיסוף תשלח אליכם חברת ההסעות רכב ונהג חלופי בתוך פרק זמן של עד שעה וחצי. הגדירו גם מהו סוג הרכב החלופי שיגיע אליכם בכדי לשמור על בטיחות העובדים ונוחיות הנסיעה.

האם החוזה מכיל תעריפים לשירות חד פעמי / קבוע?

במידה ובחרתם בשירות הסעות חד פעמי (לטיול לדוגמא) כדאי לכלול בחוזה גם תעריף מוזל לשירות קבוע, בכדי לחסוך את תהליך המשא ומתן בהמשך, ולהפך, לכלול בחוזה קבוע גם תעריף מוזל לשירות חד פעמי.

האם חברת ההסעות מבצעת בדיקות בטיחות והדרכת בטיחות?

על חברת ההסעות לדאוג לצי רכבים תקין למניעת תקלות וגרוע מכך, לסכנה לנוסעים. עליה לבצע אחת לשנה בדיקת תקינות (טסט) לרכבים והדרכת בטיחות לנהגים, על ידי קצין בטיחות בתעבורה. בנוסף, בדקו כיצד נוהגת החברה במידה ואחד מנהגיה ביצע עבירת תנועה.

מה סוג הרישיון של נהגי חברת ההסעות?

על נהגי חברת ההסעות להחזיק ברישיונות לפי סוג הרכב בו הם נוהגים: רישיון נהיגה מסוג B המתיר נהיגה ברכב שמשקלו עד 3.5 טון והסעת עד 8 נוסעים, ורישיון נהיגה מסוג D להסעת נוסעים באוטובוסים ומוניות. עליך לוודא כי רישיון הנהגים בתוקף למען בטיחותם של עובדיך.