Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

חברות הסעות

30%

כמה נוסעים צריך להסיע?

כמה פעמים תשתמש בהסעה?

באיזה שעות ההסעה צריכה לצאת?

מהו מרחק הנסיעה הצפוי להסעה?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

חברות הסעות

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

מחפש חברות הסעה?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר מחברות ההסעה המתאימות ביותר לדרישותיך

התחל כאן!

מחירון שירותי הסעות

טווח מחירים
יחידה

השכרת אוטובוס ליום

השכרת אוטובוס ליום 50 נוסעים

עד 6 שעות שימוש באוטובוס, מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,000 - 1,600

עד 10 שעות שימוש באוטובוס, מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,700 - 2,600

עד 12 שעות שימוש באוטובוס, מרחק נסיעה עד 400 ק"מ

2,800 - 3,800

השכרת מיניבוס ליום

השכרת מיניבוס ליום עד 20 נוסעים

עד 6 שעות שימוש במיניבוס מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

600 - 1,100

עד 10 שעות שימוש במיניבוס, מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,200 - 2,500

עד 12 שעות שימוש במיניבוס, מרחק נסיעה עד 400 ק"מ

2,200 - 3,500

השכרת וואן ליום

השכרת וואן ליום עד 10 נוסעים

עד 6 שעות שימוש בוואן מרחק עד 200 ק"מ

550 - 700

עד 10 שעות שימוש בוואן מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,100 - 2,200

עד 12 שעות שימוש בוואן מרחק נסיעה עד 400 ק"מ

1,800 - 2,400

השכרת אוטובוס לאירוע חד פעמי

עד 50 נוסעים, הלוך וחזור, עד 8 שעות שימוש באוטובוס

מרחק נסיעה עד 30 ק"מ

750 - 1,500

מרחק נסיעה עד 100 ק"מ

1,500 - 1,900

מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,800 - 2,400

השכרת מיניבוס לאירוע חד פעמי

עד 20 נוסעים, הלוך וחזור, עד 8 שעות שימוש במיניבוס

מרחק נסיעה עד 30 ק"מ

600 - 900

מרחק נסיעה עד 100 ק"מ

800 - 1,400

מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,300 - 1,900

השכרת וואן לאירוע חד פעמי

עד 10 נוסעים, הלוך וחזור, עד 8 שעות שימוש בוואן

מרחק נסיעה עד 30 ק"מ

600 - 800

מרחק נסיעה עד 100 ק"מ

900 - 1,800

מרחק נסיעה עד 200 ק"מ

1,000 - 1,350

הסעת עובדים קבועה- כיוון אחד בלבד

המחיר לכיוון אחד, עד למרחק של 15 ק"מ

עד 10 עובדים

130 - 300

עד 20 עובדים

200 - 320

עד 50 עובדים

300 - 400

הסעת עובדים קבועה- שני כיוונים

המחיר לשירות הלוך וחזור, עד למרחק של 15 ק"מ

עד 10 עובדים

100 - 250

עד 20 עובדים

120 - 350

עד 50 עובדים

300 - 800

הערות

המחירון המבוסס על מחקר השוואתי מעמיק מרכז את השירותים העיקריים הניתנים על ידי המפרסמים באתר.

אין במחירון זה לחייב מי מנותני השירות באתר והינו בגדר המלצה בלבד.‎

המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.