Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

חברות תרגום

30%

מה סוג התרגום שנחוץ לך?

תרגום סימולטני

מה שפת המקור לתרגום?

לאיזו שפה תרצה לתרגם?

מהו היקף החומר המועבר לתרגום?

באיזה פורמט נמצא החומר לתרגום?

מה שפת המקור לתרגום?

לאיזו שפה תרצה לתרגם?

כמה זמן להערכתך יימשך התרגום?

למתי אתה זקוק למתרגם?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

חברות תרגום

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך לתרגם מסמכים?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר לתרגום המסמכים שברשותך

התחל כאן!

מונחים מקצועיים בענף התרגום

תרגום משפטי

כל מסמך מתחום עריכת הדין והמשפט נכנס בקטגוריה זו ובכללם: סיכומים, חוות דעת, כתבי תביעה/הגנה והחלטות בית משפט. בכדי לתרגם כראוי מסמכים משפטיים יש צורך במתרגם בעל ידע משפטי והסכמה לעסוק במשפט (לדוגמא: עורך דין, משפטן, שופט). עבור תרגום חומר משפטי נהוג לגבות תוספת מחיר בגובה 20%-40% ממחיר הבסיס לתרגום.

תרגום רפואי

מסמכים, מצגות ומאמרים רפואיים בכל השפות, כולל תרגום טכני של מפרטים של ציוד רפואי, תרגום חוברות הדרכה וקטלוגים רפואיים, תרגום מחקרים רפואיים ועוד. על המתרגם להיות בעל הסמכה רפואית רלוונטית כגון: פראמדיק, רופא, פרופסור וכדו. עבור תרגום חומר רפואי נהוג לגבות תוספת מחיר בגובה 20%-40% ממחיר הבסיס לתרגום.

תרגום טכני

תרגום חוברות ותכניות עבודה, מפרטים, תעודות אחריות למוצרים טכניים ועוד. על המתרגם להיות בעל תעודת טכנאי או הסמכה דומה. עבור תרגום מסמכים טכניים נהוג לגבות תוספת 20%-50% למחיר התרגום הבסיסי.

תרגום פיננסי

תרגום מסמכים שתוכנם מעולם הכספים כגון: ניירת בנקאית, בורסה, דו”חות פיננסים וכו’. על המתרגם להיות בעל השכלה בתחום הפיננסים כגון: כלכלן או רואה חשבון.