Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

חברות תרגום

30%

מה סוג התרגום שנחוץ לך?

תרגום סימולטני

מה שפת המקור לתרגום?

לאיזו שפה תרצה לתרגם?

מהו היקף החומר המועבר לתרגום?

באיזה פורמט נמצא החומר לתרגום?

מה שפת המקור לתרגום?

לאיזו שפה תרצה לתרגם?

כמה זמן להערכתך יימשך התרגום?

למתי אתה זקוק למתרגם?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

חברות תרגום

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך לתרגם מסמכים?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר לתרגום המסמכים שברשותך

התחל כאן!

מחירון שירותי תרגום

טווח מחירים
יחידה

תרגום - שפות נפוצות

המחיר לעמוד עד 250 מילים

מעברית לאנגלית, רוסית, ערבית וליהפך

80 - 160

תרגום - שפות אירופאיות

המחיר לעמוד עד 250 מילים

מעברית לצרפתית, גרמנית וכו' וליהפך

90 - 140

תרגום - שפות המזרח הרחוק

המחיר לעמוד עד 250 מילים

מעברית ליפנית, מדרינית וליהפך

150 - 300

תרגום תעודה או קורות חיים

לשפות הנפוצות, המחיר לעמוד עד 250 מילים

70 - 120

תרגום מסמך רפואי, משפטי או טכני

המחיר לעמוד עד 250 מילים, תוספת למחיר הבסיס

10 - 25

תרגום הוראות הפעלה

המחיר לעמוד עד 250 מילים, תוספת למחיר הבסיס

20 - 40

שירותים מיוחדים

בנוסף למשימת התרגום, תוספת למחיר הבסיס

הגהת עמוד

10 - 25

ליחידה

עריכה לשונית למסמך מתורגם

25 - 50

ליחידה

שירות תרגום דחוף

15 - 25

אישור נוטריוני לנכונות התרגום

בהתאם למחירון משרד המשפטים, לא כולל מע"מ

ל-100 מילים ראשונות במסמך

208 - 208

לכל 100 מילים עד 1000 מילים בסך הכל

166 - 166

לכל מ100 מילים נוספות מעל ל- 1000 מילים

80 - 80

הערות

המחירון המבוסס על מחקר השוואתי מעמיק מרכז את השירותים העיקריים הניתנים על ידי המפרסמים באתר.

אין במחירון זה לחייב מי מנותני השירות באתר והינו בגדר המלצה בלבד.‎

המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.