Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

מערכות גילוי וכיבוי אש

30%

מהו סוג השירות שאתה צריך?

באיזו סוג מערכת כיבוי מדובר?

האם הותקן בעבר ציוד כיבוי במשרד?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

מערכות גילוי וכיבוי אש

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך מערכות לגילוי וכיבוי אש?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר עבור מערכת הגילוי והכיבוי המתאימה למשרדך

התחל כאן!

בטרם תפנו לספק מערכת כיבוי אש

זקוקים למערכת גילוי מלאה או לציוד כיבוי חלקי?

מערכת גילוי וכיבוי אש מלאה כוללת גלאים, מתזים (ספרינקלרים), לחצן מצוקה, מטפים ניידים ועמדות כיבוי קבועות המחוברות לצינור מים, ברז שריפה, זרנוקי בד, ארון כיבוי ושלטי אזהרה. יידעו את הספק בצורך במערכת מיגון מלאה או בציוד כיבוי חלקי בלבד כגון: מטפים.

זקוקים לבדיקת כשירות לשם קבלת רישיון לעסק?

מדינת ישראל והרשויות המקומיות מחייבות את כלל בעלי עסקים להתקין מערכות גילוי וכיבוי אש בשטחיהם בכדי למנוע פגיעה בעובדים ובלקוחות. על בעל העסק לדאוג להתקנה באמצעות חברה מוסמכת שגם תבצע בדיקת תקינות אחת לשנה.

עליכם להודיע לספק על הצורך בבדיקה לשם קבלת רישיון והוא יסייע בתהליך החל מהתקנת הציוד, דרך תיאום בדיקה מול נציגי הכבאות ונציגי מכון התקנים ועד קבלת האישור מהרשות המקומית.

השאלות שהספק ישאל אתכם בשיחת הטלפון

מספר נתונים משפיעים על סוג מערכת הכיבוי שתותקן במשרדכם. בשיחה עם הספק תישאלו על ידו:

האם בעסק ישנם חומרים דליקים? עסק סטנדרטי המכיל ניירת וריהוט סטנדרטי כגון משרד עורכי דין אינו מצריך היערכות מיוחדת מבחינת אמצעי גילוי וכיבוי אש. לעומתו, עסק שבו צינורות גז (כגון: חנות לציוד אופניים), חומרים כימיים או תנורים מחייב התקנת אמצעים מתקדמים.

מה גודל שטח העסק? משרד שגודלו מעל 100 מ”ר דורש היערכות מיוחדת (מספר רב של גלאי עשן, מתזים ומטפים, לדוגמה). אם לא ידוע לכם גודלו המדויק של המשרד תוכלו לאתר נתון זה בעזרת מפרט חשבון הארנונה או בחוזה השכירות של העסק.

האם המשרד ממוקם בבניין ישן או חדש? בניינים שנבנו עד שנת 1991 נחשבים לישנים ולרוב אינם עומדים בתקני הבטיחות למניעת דליקה, בנויים מחומרים מעודדי בעירה ונטולים אמצעים לגילוי וכיבוי אש, ועבורם נדרשת עבודת מיגון רחבה יותר. ידעו את הספק במידה ומשרדכם ממוקם בבניין ישן.

מה כמות האנשים השוהים בעסק? נהוג לקבוע את מספר הגלאים שיותקנו על פי היחס בין מספר העובדים לשטח המשרד. אם מספר העובדים והמבקרים בעסק גדול מ-50 הדבר מחייב התקנת מספר רב של ארונות כיבוי, מתזים וגלאים. כך עפ”י תקנות כיבוי אש משנת 2009.

האם יש צורך בהתקנת ציוד כיבוי גם מחוץ למשרד?

החוק מחייב התקנת ציוד גילוי וכיבוי אש גם בלובי, בסמוך למעליות, בחצר, בחניון ובמבנה החיצוני של המשרד. יידעו את הספק באם יש צורך גם בהתקנה מחוץ למשרד, וכן במספר המעליות בעסק.

האם הותקנו בעבר מערכות לכיבוי אש בעסק?

קיומן של מערכות מיגון אש ישנות מעידות לרוב על תשתית, חשמל, מים ואוורור בהן ניתן להשתמש להתקנת המערכת החדשה. יידעו את הספק לגבי סוג המערכת הישנה ומיקומה.

חידוש רישיון העסק תלוי גם בהדרכת בטיחות לעובדים אחת לשנה. לרוב מזמינים להדרכה נציג בטיחות אש ממכון התקנים, מספק מערכות מיגון האש או משירותי הכבאות. ההדרכה אורכת כשעתיים ובה לומדים העובדים כיצד למנוע דליקה, התנהגות בעת הישמע אזעקת האש, הכרת ציוד הכיבוי ודרכי מילוט.

אם תרצו שקומץ מעובדיכם יוכשר לתפקיד “נאמן בטיחות אש” (שיסייע להעברת העובדים למקום בטוח בעת דליקה) תוכלו לעשות זאת באמצעות “המרכז לבטיחות אש והערכות למצבי חירום”. מדובר בהדרכה בת 3 ימים שבסופה תינתן להם תעודה.