Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

מערכות גילוי וכיבוי אש

30%

מהו סוג השירות שאתה צריך?

באיזו סוג מערכת כיבוי מדובר?

האם הותקן בעבר ציוד כיבוי במשרד?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

מערכות גילוי וכיבוי אש

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך מערכות לגילוי וכיבוי אש?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר עבור מערכת הגילוי והכיבוי המתאימה למשרדך

התחל כאן!

מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש

טווח מחירים
יחידה

מטפי כיבוי אש

מטף נייד המכיל אבקה יבשה, למשרד או לרכב

משקל 1 ק"ג

130 - 160

ליחידה

משקל 3 ק"ג

230 - 250

ליחידה

משקל 6 ק"ג

400 - 450

ליחידה

משקל 12 ק"ג

420 - 500

ליחידה

משקל 50 ק"ג

2,300 - 2,450

ליחידה

ברז כיבוי אש

אספקה בלבד, ללא התקנה

90 - 150

ליחידה

התקנת עמדת כיבוי אש

כולל ארון פבריגלס, גלגלון עם צינור זרנוק, ברז פתיחה מהירה ומצמדים

1,000 - 1,300

ליחידה

התקנת ארון כיבוי אש מפבריגלרס

מידות 80-120

350 - 400

ליחידה

מידות 80-80

350 - 390

ליחידה

מידות 60-60

320 - 380

ליחידה

מידות 60-30

320 - 350

ליחידה

התקנת ארון כיבוי מפח

מידות 60-60

280 - 300

ליחידה

מידות 80-120

450 - 500

ליחידה

בדיקה תקופתית לארון כיבוי אש

כולל אספקת דו"ח עבור נציבות הכבאות ו/או חברת הביטוח

בדיקה לארון כיבוי

25 - 40

ליחידה

בדיקה לגלגלון כיבוי

30 - 35

ליחידה

בדיקה לזרנוק

30 - 35

ליחידה

התקנת רכזת אש

כולל מצברים, מגעים, יציאות לצופרים ומערכת הפעלה

רכזת 2 אזורי בקרה

2,500 - 3,200

ליחידה

רכזת 4 אזורי בקרה

3,500 - 4,500

ליחידה

רכזת 8 אזורי בקרה

9,000 - 11,400

ליחידה

רכזת 24 אזורי בקרה

22,800 - 28,750

ליחידה

לוח משנה לרכזת

מתאים ל- 16 נוריות אזעקה לרכזת אש

2,500 - 3,300

ליחידה

מעגל לרכזת

2,200 - 2,800

ליחידה

כרטיס ממסרים לאזעקת רכזת אש

300 - 390

ליחידה

שלט לארון כיבוי

שלט פולט אור במידות 5X30 עשוי P.V.C קשיח בעובי 1.3 מ"מ, מותקן בהדבקה

20 - 25

ליחידה

הערות

המחירון המבוסס על מחקר השוואתי מעמיק מרכז את השירותים העיקריים הניתנים על ידי המפרסמים באתר.

אין במחירון זה לחייב מי מנותני השירות באתר והינו בגדר המלצה בלבד.‎

המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.